WI-FI HOTSPOT


Pristupite postavkama povezivanja na vašem vozilu iz glavnog izbornika postavki vozila. Da biste omogućili Wi-Fi Hotspot, gurnite dugme Hotspot prema desno - na funkciju ON. Kliknite na Hotspot postavke da biste vidjeli lozinku potrebnu za pristup Wi-Fi Hotspotu u automobilu.

Doznajte više